Logo - EkonData - Účtovníctvo Katarína Jakubová Dančová

Katarína Dančová - EkonData

Prešov, Vranov a okolie

Spracujem pre Vás:

office@ekon-data.sk

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Podvojné účtovníctvo

Hlavná kniha

Účtovný denník

Kniha pohľadávok a záväzkov

Spracovanie mesačných účtovných uzávierok

Inventarizácia

Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku

Evidencia krátkodobého majetku

Priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Účtovné poradenstvo

Informácie o nových legislatívnych zmenách

Spracovanie a odoslanie DPH, súhrnných a kontrolných výkazov

©2018-2019 EkonData.sk Účtovníctvo Prešov | tbproduction.sk

Prevádzkovateľ - EkonData (kontaktné údaje)