Logo - EkonData - Účtovníctvo Katarína Jakubová Dančová

Katarína Dančová - EkonData

Prešov, Vranov a okolie

Spracujem pre Vás:

office@ekon-data.sk

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Mzdové účtovníctvo

Vedenie personálnej a mzdovej agendy

Príprava pracovných zmlúv, rôznych dohôd - DoPČ, DoVP a DoBPŠ

Prihlášky a odhlášky zamestnancov do SP a ZP

Spracovanie miezd podľa predložených podkladov

Spracovanie a odoslanie mesačných výkazov do SP a ZP

Spracovanie a odoslanie mesačného prehľadu o zrazených preddavkoch na DÚ

Spracovanie a odoslanie ELDP do SP

Komunikácia s poisťovňami a FS

Spracovanie ročných zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre zamestnancov

Spracovanie a odoslanie ročného hlásenia o zrazených preddavkoch dane zo závislej činnosti

Mzdové poradenstvo

©2018-2019 EkonData.sk Účtovníctvo Prešov | tbproduction.sk

Prevádzkovateľ - EkonData (kontaktné údaje)