Logo - EkonData - Účtovníctvo Katarína Jakubová Dančová

Katarína Dančová - EkonData

Prešov, Vranov a okolie

Spracujem pre Vás:

office@ekon-data.sk

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Daňové priznania

Daňové priznanie PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke

Uzávierkové tlačové zostavy.

Daňové priznanie FO

Daňové priznanie k dani z príjmov FO

Účtovná závierka – výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch,

Uzávierkové tlačové zostavy.

Vypracovanie daňových priznaní FO typ A (aj príjmy zo zahraničia)

Vypracovanie daňových priznaní FO typ B (aj príjmy zo zahraničia)

Daňové priznanie k dani z MV

Vypracovanie a odoslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

©2018-2019 EkonData.sk Účtovníctvo Prešov | tbproduction.sk

Prevádzkovateľ - EkonData (kontaktné údaje)